Info om koronatiltak

Info om koronatiltak

Ordførerens frokostmøte er en møteplass for næringslivet. Ordførers frokostmøte for april blir preget av korona-krisen som har endret både næringsliv og privatliv på noen få uker. På grunn av smitteverntiltakene blir dette et digitalt møte for å informere om tiltakene...
Tiltak for næringsutvikling og arbeidsplasser i Halden

Tiltak for næringsutvikling og arbeidsplasser i Halden

Vi står i en krevende tid. Arbeidsledigheten er høy og aldri før har verdensøkonomien blitt så hardt rammet som nå. I Halden er en rekke forskjellige bransjer berørt; jordbruk, industri, restaurantnæringen, bygg- og anlegg, hoteller og eiendom, idrett og kulturelle...