Halden Næringsutvikling er en pådriver i saker om næringslivets utviklingsmuligheter. Vårt mål er å styrke bedriftene og bidra til å skape flere jobber i Halden.

Halden skal være Norges mest innovative by og den beste kommunen for å utvikle, etablere og skape vekst for næringslivet. Vi skal bidra til at Halden er en framtidsrettet og attraktiv by gjennom å legge til rette for næringsutvikling. Det skal skje gjennom målrettet og langsiktig samarbeid mellom næringslivet, utdannings- og forskningsinstitusjoner og organisasjoner i byen, kommunen og enkeltpersoner.

Slik skaper vi verdi for medlemmene våre: 

  • Lager møteplasser for formidling og deling av kunnskap
  • Har et bredt spekter av samarbeidsarenaer for næringslivet
  • Støtter opp om medlemmenes prosjekter
  • Har tett myndighetskontakt og politisk kontakt for å finne utviklingsmuligheter for bedriftene
  • Sikrer forutsigbare rammer for næringsutvikling og vekst
  • Deler og forteller gode historier fra medlemsbedriftene
  • Fasiliteter faggrupper hvor medlemmene har mulighet til å bidra til utvikling innenfor sine fagområder
  • Er et kontaktpunkt for virksomheter som vurderer å etablere seg i kommunen