Halden Næringsutvikling stiftet

Foreningen Halden Næringsutvikling ble stiftet 18. mars 2019, umiddelbart etter et meget godt besøkt åpent allmøte/informasjonsmøte som ble holdt hos IFE, Os Allé 5, Halden 14. mars 2019. Initiativtager til stiftelsen av HNU var «paraply-organisasjonen» Halden...