NHO presenterer sin ferske rapport “Neste trekk – Veikart for framtidens næringsliv” og Haldens politikere er invitert til å diskutere hvilke satsingsområder og ambisjoner bør vi ha for å sikre videre vekst, verdiskaping og velferd i vårt lokalområde.
Ordfører Anne-Kari Holm (SP), Fredrik Holm (H) og Simen Paulen (MDG) sitter i panelet.
På grunn av smittevernhensyn må alle som ønsker å delta reservere en plass (knapp øverst). Førstemann til mølla-prinsippet gjelder.
Velkommen til lunsj og debatt!