Ordførerens frokostmøte er en møteplass for næringslivet. Ordførers frokostmøte for april blir preget av korona-krisen som har endret både næringsliv og privatliv på noen få uker. På grunn av smitteverntiltakene blir dette et digitalt møte for å informere om tiltakene for næringslivet fra nasjonalt, regionalt og lokalt hold.

Du må huske på å ta med din egen kaffekopp denne gangen. Vær oppmerksom på at tidspunktet heller ikke er som det pleier å være.

Tid: Fredag 17. april kl. 13.00
Sted: Møtet avvikles digitalt.

Dette møtet vil bli sendt direkte på Halden kommunes Facebook-side og Halden kommunes YouTube-kanal. Sendingen starter klokken 1255 med møtestart 1300. Du vil også finne sendingen her: https://vimeo.com/407924496

Kl. 13:00 – 13:05

Innledning ved Ordfører Anne-Kari Holm

Kl. 13:05 – 13:45 

Nasjonale tiltak: Kompensasjonsordning for bedrifter i økonomiske vanskeligheter v/BDO

Kl. 13:45 – 14:05

Regionale tiltak: Johan Edvard Grimstad, Fylkesråd for næring i Viken, informerer om regionale tiltakspakker.

Kl. 14:05 – 14:25

Lokale tiltak: Halden kommune behandler en tiltakspakke for lokalt næringsliv i kommunestyret torsdag 16.4. Ordfører Anne-Kari Holm presenterer de viktigste tiltakene.

Kl. 14:25 – 14:45

Halden Næringsutvikling v/daglig leder Ingeborg Laukvik kommenterer lokal tiltakspakke og de viktigste funnene fra spørreundersøkelsen hvor over 200 lokale bedrifter har svart.

Kl. 14:45 – 15:00

Oppsummering, spørsmål og svar.