Politisk behandling av støtten til Halden næringsutvikling har kommet til kommunestyret. Saken skulle behandles 22 august, men møtet er nå utsatt til 3 september. Kommunens støtte er avgjørende for oppstart og drift av Halden Næringsutvikling. Som følge av dette må vi å utsette generalforsamlingen til etter at kommunestyret har behandlet saken.Så snart kommunestyret har behandlet saken vil vi komme tilbake til dere med ny dato for GF.
Tilpasset vedtektene til Halden Næringsutvikling, som ble vedtatt på foreningens
stiftelsesmøte 18. mars 2019, forslås følgende agenda for møtet:
1. Åpning, inkl. valg av møteleder, referent og to repr. til å underskrive protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Orientering om status for Halden Næringsutvikling
4. Orientering om revidert budsjett inkl. kontingenter mv.
5. Valg
a. Styreleder
b. Øvrige styremedlemmer
c. Revisor
d. Valgkomite
6. Innkomne saker
Minner om at iht. vedtektene så skal:
Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen meldes skriftlig til styret innen en måned før generalforsamlingen finnet sted.
Valgkomiteens innstilling vil sendes ut senest 14 dager forut for generalforsamlingen finner sted. Følgelig kan forslag til valgkomiteen sendes dets medlemmer.

MVH Pål Are Sund, styreleder